AUTORKA

Vlasta Jirásková

S manželem máme dvě dnes již dospělé děti. Rodičovství mě vždy bavilo, mateřství a rodinný život považuji za zdroj radosti a jedinečnou příležitost k osobnímu růstu.

Kromě narození dětí pro mě bylo významné setkání s La Leche League (organizací na podporu kojení) v r. 1995, kdy jsem si potvrdila, že mé mateřské instinkty jsou správné. Sama jsem se posléze stala poradkyní LLL. Důležité znalosti o porodu jsem získala při studiu na lektorku předporodní přípravy a dulu v Birth Works. Jako spoluzakladatelka České asociace dul a dlouholetá členka jejího výboru jsem přispěla k rozšíření práce dul v ČR. Vedu kurzy o porodu a rodičovství, působím jako laktační poradkyně, dula, lektorka a konzultantka dul. Píšu články s rodičovskou tematikou a překládám, např. knihy Porod s dulou, Průvodce kojením (tu jsme přeložily spolu s dcerou), Orgasmický porod a stejnojmenný film, dokumenty o normálním porodu. Jsem spoluautorkou knihy porodních příběhů Rodíme se jednou. Ráda vzpomínám na jedinečný časopis Aperio, kde jsem působila v redakční radě a zodpovídala za oblast těhotenství až rané rodičovství, v letech 2011 a 2012 jsem měla svou rubriku Miminka a my v časopise Děti a my. Nabízím besedy pro školy, školky a rodičovská centra.

Způsob, jakým ženy rodí, děti přicházejí na svět a dospělí se k dětem chovají, považuji za podstatný pro jednotlivce i pro celou společnost. Proto se zasazuji o změny v péči o matku a dítě a rodiče povzbuzuji k aktivnímu informovanémi přístupu a k empatické láskyplné péči o děti.

Mám ráda dětské knížky, které si občas kupuji, i když jim mé vlastní děti dávno odrostly. Knihou Povídej mi, jak jsem se narodil/a jsem si splnila svůj sen sama pro děti tvořit.

Rozhovor s Vlastou na stránkách o.s. Aperio.

Víc o Vlastě a její práci, včetně jejích článků najdete na www.porody.net.
Facebook: www.facebook.com/VlastaJiraskovaPorodynet
www.facebook.com/jakjsemsenarodil

VMAJ