SLOVNÍČEK

Ambulantní porod – miminko se narodí v porodnici a rodiče s ním po několika hodinách odejdou domů. V některých zemích bývá takový postup zcela standardní (obvyklý). V ČR je obvyklé, že maminka s dítětem v porodnici zůstávají alespoň 72 hodin po porodu, kvůli kontrole jejich zdravotního stavu. Pokud jsou miminko a maminka zdraví, nikdo by jim neměl bránit v odchodu domů, když si to žena přeje. Po příchodu domů děťátko do zdravotní péče přijímá dětský lékař nebo lékařka. Je dobré kontaktovat porodní asistentku, která může kontrolovat zdravotní stav šestinedělky i miminka.

Bonding – vytváření vazby mezi matkou a dítětem, přilnutí. Pro podporu bondingu, tedy pro snazší a rychlejší vytvoření pevné vazby, je důležité, aby si žena ihned po porodu položila nahé dítě na obnažený hrudník či břicho, hovoří se o kontaktu kůží na kůži. Maminka s miminkem mají mít možnost v klidu se seznámit, dívat se z očí do očí, zamilovat se do sebe. Když na miminko nespěcháme, dokáže se samo posunout na matčině těle, vyhledat prs a začít z něj sát (samopřisátí). První zhodnocení zdravotního stavu dítěte je možné provést, aniž by opustilo náruč matky. Vážení, měření a další úkony by měly počkat na později.

Císařský řez – porod dítěte pomocí velké břišní operace, kterou provádí lékař – porodník. Císařský řez může v některých případech dítěti nebo matce zachránit život. Podíl císařských řezů každým rokem neúměrně stoupá. K císařskému řezu se má přistupovat jen ve skutečně odůvodněných případech. Císařský řez se provádí v anestezii celkové (v narkóze) nebo částečné (s epidurálem). Po císařském řezu se ženy zotavují déle než po vaginálním porodu, kojení se rozebíhá pomaleji. Také po císařském řezu by měla mít matka s dítětem ihned kontakt kůží na kůži. V době, kdy rodička po operaci potřebuje spát, by měl novorozence na svém těle zahřívat otec, případně ho může v náručí chovat jiná blízká osoba.

Dula – je žena, která maminky doprovází v době těhotenství, porodu a po narození miminka. Předává jim informace, podporuje je, povídá si s nimi, většinou ví, jak to vypadá v porodnicích v okolí. Zjišťuje, jak si žena představuje svůj porod, a může jí pomoct s přípravou porodního přání/plánu. Když si to žena přeje, pomáhá jí i u porodu. Podporuje také tatínka. Po porodu poradí s péčí o miminko a s kojením. S čerstvou maminkou si může povídat o proběhlém porodu a o tom, co se děje. Pozor – profese duly je něco jiného než profese porodní asistentky, to si lidé často pletou. Podrobnosti najdete na porody.net nebo duly.cz.

Klokánkování

Kojení – je jedinečný a ideální způsob jak živit miminko a jak o něj pečovat. Kromě výživy kojení uspokojuje i potřebu dítěte mít fyzický kontakt s maminkou, naplňuje jeho potřebu tepla, bezpečí a lásky. Období laktace (kojení) přirozeně navazuje na těhotenství a porod. Miminko by mělo být kojeno podle svých potřeb, nikoliv podle hodin, tedy vždy když dává najevo zájem o prs (hledá hlavičkou, dává si ručičky do pusy, dělá sací pohyby ústy). Pláč je až poslední – naléhavý – signál, že miminko chce pít. Je dobré zajímat se o kojení už v těhotenství. Způsob porodu ovlivňuje počátky kojení, zásahy do porodu kojení znesnadňují. S kojením mamince poradí laktační poradkyně, porodní asistentky, duly a dětští lékaři. Kojení je zdravé a přínosné pro dítě i pro ženu.

Kontakt kůží na kůži  mezi matkou a dítětem po porodu a v prvních dnech nebo týdnech je velmi prospěšný. Přispívá k dobrému rozvoji kojení, usnadňuje vytvoření pevné vazby mezi matkou a dítětem (bondingu), mamince usnadňuje její mateřskou roli, dodává jí pocit jistoty. Mimo jiné dítě vnímá tep matčina srdce a její dech, což stimuluje jeho vlastní srdeční rytmus a dýchání, dítě se cítí v bezpečí, je klidné a energii může věnovat svému růstu a rozvoji. Miminko po narození nutně potřebuje fyzický kontakt s matkou, případně s jiným blízkým člověkem.

Kontaktní rodičovství – neboli vztahové rodičovství, založené na pevných citových vazbách mezi rodiči a dětmi, někdy nazývané i přirozené rodičovství (angl. attachment, natural parenting) se vyznačuje několika typickými rysy: kojení (třeba i několik let), nošení dětí v šátku, babyvaku nebo jiném nosítku, společně sdílený spánek v rodinné posteli, citlivost k emocím dítěte a jeho vývojovým fázím, odmítání fyzických trestů, v poslední době také bezplenková metoda. Mnoho výzkumů i běžných zkušeností potvrzuje, že takový přístup dětem svědčí, snáze z nich tak vyrostou empatičtí, samostatní, sebejistí a ohleduplní dospělí.

Kontrakce – stah. Při porodu se děloha stahuje, žena má stahy neboli kontrakce. Stahy jsou nutné pro porod dítěte, pomáhají otevřít porodní cesty a posouvají dítě porodními cestami z matčina těla ven. Při porodu se stahy většinou postupně prodlužují, sílí a intervaly mezi nimi se zkracují.

Laktační poradkyně – laické laktační poradkyně jsou matky, které mají vlastní zkušenost s kojením a absolvovaly speciální vzdělávání tak, aby mohly předávat informace a podporu dalším ženám. Laktační poradkyně a poradci – zdravotníci mají zdravotnické vzdělání, nemusejí však mít osobní praktickou zkušenost s kojením. Mohou předepisovat léky.

Lotosový porod – způsob porodu, kdy miminko po narození zůstává pupečníkem spojené s placentou, dokud pupečník neuschne a sám se neodpojí. Jedná se o maximálně šetrný příchod na svět, který má pro dítě řadu výhod. Více se dozvíte v knize Lotosový porod a na stránkách lotosovyporod.cz.

Mateřské mléko – je ideální potrava pro miminko. Působí nejen jako výživa, ale i jako lék. Neustále se vyvíjí: tak jak miminko roste, ale také v průběhu dne a noci a během jednotlivých kojení. Tělo ženy reaguje na potřeby dítěte a v mateřském mléce „na zakázku“ vytváří právě ty protilátky, které dítě potřebuje. Proto není možné mateřské mléko beze zbytku nahradit umělou výživou. Do ukončených 6 měsíců by miminko nemělo dostávat nic jiného než mateřské mléko. Teprve tehdy začíná mít zažívací ústrojí zralé i na jinou potravu. Na světě jsou děti v průměru kojeny déle než 4 roky.

Nedonošené miminko

Neonatolog – dětský lékař, který se specializuje na péči o novorozence.

Nošení dětí dětem velmi prospívá. Od narození rodiče mohou miminko nost v šátku nebo babyvaku, později i v jiném nosítku. Doporučuje se nosit dítě ve svislé (vertikální) pozici, která je příznivá pro vývoj kyčlí, usnadňuje kojení a odpovídá tomu, co lidské mládě, jakožto nošenec, potřebuje. Při nošení mají děti dostatek podnětů, jsou v kontaktu s matkou, a to přispívá k jejich spokojenosti a dobrému vývoji.

Oplodnění

Otec u porodu – má možnost se svou ženou prožít jedinečné chvíle příchodu miminka na svět. Ženě může aktivně pomáhat – držet ji, masírovat jí záda, atd. nebo ji jen podporovat svou přítomností. Je důležité, aby se porodu nebál, a proto se doporučuje, aby se i on účastnil kvalitního předporodního kurzu. Nejen rodičce, ale i otci při porodu může hodně pomoct dula a vytvořit pro ně potřebné zázemí. Je potřeba, aby se partneři shodli, jestli muž u porodu bude, nebo ne. Nejdůležitější je v tomto případě přání rodičky. Nemělo by se stát, že ji partner bude u porodu rušit nebo na ni přenášet svůj stres. Některé dvojice si velmi pochvalují, že porod prožily spolu, jiné zastávají názor, že porod je čistě ženská záležitost. Ani odborníci nejsou v názoru na přítomnost otce u porodu jednotní. Otcové, kteří mají ihned po porodu se svým dítětem kontakt, se snadněji zapojují do péče o něj. 

Oxytocin

Placenta

Plodová voda

Poporodní blues

Porod doma

Porod do vody – voda může být při porodu skvělou pomocnicí, rodičce pomáhá dobře se uvolnit. Stahy pak žena pociťuje jako méně bolestivé a zároveň jsou účinnější. I pro miminko je porod do vody šetrnější, z vodního prostředí v břiše maminky přechází do vody v bazénku nebo ve vaně. Dokud ho nezvedneme nad vodní hladinu a nenadechne se, přijímá kyslík přes matčino tělo a nemůže se utopit. Jakmile se poprvé nadechne, už mu obličej do vody neponořujeme. Průkopníkem porodů do vody je francouzský porodník Michel Odent, který říká, že není cílem porodit do vody, ale vodu využít jako relaxační, úlevový prostředek.

Porodní asistentka – vysokoškolsky vzdělaná zdravotnice, která je způsobilá samostatně poskytovat zdravotní péči zdravým ženám v době těhotenství, porodu a šestinedělí, je způsobilá pečovat i o novorozence. Ví, co je v těhotenství, při porodu a v šestinedělí normální, a v případě, že nastanou nějaké komplikace, předává ženu do péče lékaře. V ČR porodní asistentky většinou pracují v porodnicích nebo v ordinacích ženských lékařů (gynekologů). V současné době v ČR jen málo porodních asistentek pracuje samostatně. V takovém případě k nim těhotné ženy chodí do poradny, porodní asistentky jim mohou asistovat u porodu nebo je navštěvovat v šestinedělí. Tehdy kontrolují zdravotní stav šestinedělky i miminka a poskytují ženám informace, jak o sebe a o miminko pečovat. Porodní asistentky také vedou kurzy předporodní přípravy a podobně.

Porodní dům – je místo, kde mohou zdravé ženy přivádět děti na svět. Porodní dům bývá ve správě porodních asistentek, které v něm maminkám samostatně poskytují péči. V porodním domě ženy rodí normálně, tj. přirozeně, bez vnějších zásahů. Je důležité, aby porodní asistentky z porodního domu spolupracovaly s nejbližší porodnicí, kam mohou rodičku odvézt v případě, že se porod zastaví nebo nastane nějaká komplikace. Podmínky pro to, aby mohla žena rodit v porodním domě, jsou stejné jako v případě porodu doma. Přes mnohaleté snahy v ČR dosud neexistuje žádný porodní dům, v němž je možné rodit. Podívejte se na pdcap.cz.

Porodní přání/plán

Porodník – ženský lékař, gynekolog, který pracuje v porodnici a pomáhá ženám a dětem při porodu. Je náležitě kvalifikovaný k řešení zdravotních komplikací.

Předporodní příprava – příprava na narození miminka, na porod, na kojení a rodičovství. Nejlepší předporodní přípravou je naslouchat vyprávění žen, které na svůj porod rády vzpomínají. V minulosti si ženy běžně u porodu (doma) pomáhaly, a tak se seznamovaly s tím, jak porod vypadá. Dnes mají k dispozici spoustu knih, porodní filmy, informace na internetu. Mohou také (i se svým partnerem) navštěvovat předporodní kurzy. Tam se dozvědí, jak vypadá průběh porodu, co mohou dělat pro to, aby se porod dobře vyvíjel, ony při něm byly spokojené a vše bylo příznivé i pro miminko. (Co dělá dobře rodící ženě, dělá dobře i jejímu dítěti.) V dobrých předporodních kurzech si ženy posílí sebedůvěru a přesvědčení, že jejich tělo je stvořené k tomu, aby přivedlo dítě na svět. Ve skupině budoucích rodičů mohou sdílet své radosti i starosti. Individuální předporodní přípravu poskytují duly.

Pupečník – neboli pupeční šňůra, spojuje miminko v bříšku s placentou. Po narození miminka je třeba nechat pupečník dotepat, počkat, až krev z placenty přejde k miminku. Jedině tak dostane všechnu krev, která mu patří, a s ní všechny potřebné živiny a protilátky. Miminko tak také plynuleji a příjemněji přejde na dýchání plicemi; do dotepání pupečníku nebo do jeho přerušení (zaškrcení) totiž ještě dostává kyslík prostřednictvím mateřské krve. Než se pupečník přestřihne, musí se zasvorkovat nebo zavázat na dvou místech (to na obrázku v knížce Povídej mi, jak jsem narodil/a není). Někdy (v českých porodnicích skoro vždy) se pupečník stříhá, ještě než se narodí placenta, někdy po porodu placenty a někdy rodiče čekají, až pupečník uschne a sám se odloupne (po několika dnech). Tomu se říká lotosový porod.

Pupík – většinou důlek, který máme na břiše, je to místo, odkud nenarozenému miminku vycházel pupečník, který dítě spojoval s matkou (prostřednictvím placenty). Když se miminku po narození odstřihne pupeční šňůra, ještě několik dnů mu na bříšku zůstává její kousek, říká se mu pahýl nebo pahýlek. Ten po několika dnech zaschne a sám odpadne. V českých nemocnicích pahýlek pupečníku miminkům většinou před odchodem z porodnice domů zdravotníci odříznou. Podívejte se, jak je to při lotosovém porodu.

Rodinná postel

Spermie

Světový týden respektu k porodu – se každoročně koná v květnu. Na mnoha místech si lidé připomínají, jak má vypadat porodní péče, která je pro matku a dítě bezpečná a při níž jsou matka a miminko jako nerozlučná dvojice plně respektováni. Pořádají se besedy, přednášky, promítání filmů a výstavy. Hodně se dozvíte na www.respektkporodu.cz.

Šestinedělí

Šestinedělka – tak se říká maminkám šest neděl (týdnů) po porodu, v době šestinedělí. Šestinedělky si zasluhují péči svého okolí, ohledy a odpočinek. Právě splnily velmi náročný a záslužný úkol – přivedly na svět nového člověka. Jejich důležitá úloha tím však nekončí – čeká je péče o miminko a kojení. Je ideální, když má žena v šestinedělí maximum kontaktu s miminkem kůží na kůži. Je ideální, když může v prvních dnech až týdnech většinu času trávit s miminkem v posteli, seznamovat se s ním, kojit ho a odpočívat.

Termín porodu

Těhotenský test

Těhotenství

Ultrazvuk

Umělé oplodnění

Vaginální porod

Vajíčko